Polityka Prywatności

Polityka plików cookies

DEFINICJA

Pliki “cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają między innymi zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlają strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji. Najczęściej zawierają adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikatowy identyfikator, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

ZASTOSOWANIE PLIKÓW “COOKIES”

Plików “cookies” używamy przede wszystkim w celu optymalizacji korzystania z serwisu oraz dostosowania go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane są ponadto w celu tworzenia statystyk, które umożliwiają ulepszenie struktury i zawartości serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania funkcji na rzecz użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW “COOKIES”. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OKRES PRZECHOWYWANIA

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – sesyjne i stałe. “Cookies”sesyjne to inaczej pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

ZMIANA USTAWIEŃ

Przeważnie przeglądarki internetowe, w swoich ustawieniach, domyślnie dopuszczają zamieszczanie plików “cookies”. Użytkownik, który nie wyraża zgody na ich stosowanie, może w każdym czasie dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, tak aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetow

Informacja o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE EL BAU Z. KUBISZEWSKI J. LITKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Dąbrowskiego 81-85, 60-529 Poznań, KRS: 0000276703, NIP: 7811798797, REGON: 300542312 oraz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE EL BAU II SP Z O O, ul. Dąbrowskiego 81-85, 60-529 Poznań, KRS: 0000101686, NIP: 7810041313, REGON: 630006986, dalej jako EL BAU i EL BAU II przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: EL BAU i EL BAU II.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów, jak również w celach statystycznych.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.